PRACOWNICY SZKOŁY: 1. Dyrektor szkoły:
  mgr inż. Stanisław Stręk
 2. Nauczyciele:
  mgr Robert Muzyka - społeczny zastępca dyrektora
  mgr Magdalena Augustyn
  mgr Monika Oparowska
  mgr Alicja Ciupa
  mgr Lidia Biedroń
  mgr Alina Brekiesz
  mgr Renata Rozmus
  mgr Beata Gierlicka
  mgr Piotr Górski
  mgr inż. Wanda Kiełtyka
  mgr Mariola Jurczak
  ks. mgr Jacek Pusztuk
  ks. mgr Bartosz Gajerski
 3. Pracownicy obsługi:
  Irena Gajda
  Barbara Uram
  Marta Pieniążek
  Wojciech Nycz